Modificación da resolución da Alcaldía núm. 873/2014 para o estalecemento da xornada laboral de 35 horas semanais

Modificación da resolución da Alcaldía núm. 873/2014 para o estalecemento da xornada laboral de 35 horas semanais

Publicado no BOP do 08/01/2020 o anuncio relativo á modificación da resolución da Alcaldía núm. 873/2014 para o estalecemento da xornada laboral de 35 horas semanais

Ligazóns