Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello de Fene

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello de Fene

Publicado no BOP do luns 13 de xaneiro o anuncio relativo a aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello de Fene.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), aos efectos do seu exame e presentación de reclamacións ou alegacións, se é o caso.

No caso de que non se presente ningunha reclamación aos acordos iniciais, devirán definitivos.

Ligazóns