Goberno municipal

O nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local determínase na resolución da alcaldía 118 de 11 de febreiro de  2020


As sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene terán carácter semanal, celebrándose as sesións os xoves de cada semana ás 09.00 h.

Xunta de Goberno Local

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 118 do 11 de febreiro de 2020 acordouse nomear membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene ós seguintes concelleiros e concelleiras:

  •  María del Mar Piñeiro Otero
  • Alejandra Permuy Meizoso
  • Manuel Polo Gundín
  • Ana Basoa Rioboo
  • María Carmen Martínez Rodríguez

Tenentes alcalde

Mediante Resolución da Alcaldía núm. 119/2020  do 11 de febreiro de  2020 acordouse nomear como tenentes de alcalde, pola orde que de seguido se indica, ós/ás seguintes señores/as concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local:

1ª Tenente de alcalde: María del Mar Piñeiro Otero
2ª Tenente de alcalde: Alejandra Permuy Meizoso
3º Tenente de alcalde: Manuel Polo Gundín

4ª Tenente de alcalde: Ana Basoa Rioboo
5ª Tenente de alcalde: María Carmen Martínez Rodríguez

Corresponde ós nomeados substituir na Alcaldía, pola orde sinala, nos casos legalmente establecidos.

Descargas