Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 03/2021, subexpediente 1/2021 de suplemento de créditos e crédito extraordinario

Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 03/2021, subexpediente 1/2021 de suplemento de créditos e crédito extraordinario

Publicado no BOP do 20 de abril o anuncio relativo a aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 03/2021, subexpediente 1/2021 de suplemento de créditos e crédito extraordinario

Ligazóns