Aprobación do padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Aprobación do padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Publicado no BOP 26 de abril o anuncio relativo a aprobación do padrón fiscal correspondente ao exercicio 2021 de ocupación de vía pública con caixeiros automáticos adosados aos edificios

Ligazóns