Xestión da biomasa por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

Xestión da biomasa por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

Comunicación labores de xestión de biomasa por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

Planos correspondentes ao trazado das liñas onde se van a realizar os labores de xestión de biomasa (PDF-5,1 mb )

Se transcorridos 15 días desde esta publicación o propietario do terreo non efectuou os labores de xestión de biomasa indicadas, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDADE S.A. procederá á súa realización.

Ligazóns