Lista provisional admitidos/as e excluídos/as lista enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as lista enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Faise público que o 14.06.2021 ditouse a Resolución da alcaldía núm. 687/2021, relativa a lista provisional admitidos/as e excluídos/as lista enxeñeiro/a de camiños, canles e portos.

Outorgar un prazo de tres (3) días hábiles para que os/as aspirantes poidan presentar reclamacións ou emendar a documentación presentada.

Descargas