Corrección erros listado provisional admitidos/as enxeñeiro/a camiños, canles e portos

Corrección erros listado provisional admitidos/as enxeñeiro/a camiños, canles e portos

Publicado o anuncio relativo a corrección da Resolución da alcaldía núm. 687/2021, do 14.06.2021, incluíndo na lista provisional de admitidos/as un aspirante que foi omitido por erro.

Descargas