Lista provisional persoas admitidas e excluídas praza de técnico/a de administración xeral

Lista provisional persoas admitidas e excluídas praza de técnico/a de administración xeral

Por Resolución da alcaldía do 28.06.2021 aprobouse a lista provisional persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de administración xeral oferta de emprego público do ano 2018.

Descargas
Ligazóns