Lista de aspirantes, para o nomeamento como persoal laboral temporal ou funcionario/a interino/a, de axente de igualdade

Lista de aspirantes, para o nomeamento como persoal laboral temporal ou funcionario/a interino/a, de axente de igualdade

Publicada a lista de aspirantes, para o nomeamento como persoal laboral temporal ou funcionario/a interino/a, de axente de igualdade ( Resolución da alcaldía núm. 754/2021, do 29.06.2021)

Descargas